wstecz
Inne branże
Vito Bentzen Shelf System
Bentzen Autokaross A/S | Rozwiązania partnerskie
Zapytaj o cenę
1 dzień Czas zabudowy
Dopuszczono w Dania
Dane techniczne zabudowy.
Masa własna zabudowy
133 kg
Szerokość zabudowy
1004 mm
Wysokość zabudowy
986 mm
Głębokość zabudowy
1064 mm
Dane techniczne pojazdu podstawowego.
Typoszereg
Vito
Wersja
Tourer Pro
Rodzaj napędu
4X2
Rodzaj dachu
Dach normalny
Rodzaj kabiny
Kabina pojedyncza
Masa całkowita
3100 kg
Rozstaw osi
3430 mm, Überhang 1045 mm
Rozwiązania partnerskie.
Mercedes-Benz VanPartner

Mercedes-Benz Vans we współpracy z certyfikowanymi partnerami w zakresie modyfikacji pojazdów oferuje wiele zabudów i modyfikacji, dostępnych w ramach transakcji dwufakturowych. Ci producenci zabudów spełniają stawiane im wymagania dotyczące jakości, zbytu i usług posprzedażnych oraz są kontrolowani i certyfikowani przez Mercedes-Benz Vans.

Pod pojęciem producentów zabudów należy rozumieć przedsiębiorstwa. które wyposażają pojazdy użytkowe w specjalne zabudowy. Zabudowy oferowane przez producentów zabudów to na przykład skrzynie ładunkowe, zabudowy kufrowe czy bardzo złożone zabudowy pożarnicze. Oprócz producentów zabudów są jeszcze podmioty oferujące rozbudowę pojazdu (np. do samochodu kempingowego), modyfikacje (np. konstrukcje z trzema lub większą liczbą osi), wyposażenie (np. wyposażenie warsztatowe) lub osprzęt (np. pług śnieżny). Wszystkich tych producentów określamy wspólnym mianem producentów zabudów.

Vito.
Elastyczny i wszechstronny

Duży wybór wersji silnikowych, długości pojazdu, klas masowych i elementów wyposażenia czyni Vito elastyczną bazą dla realizowanych indywidualnie, dopasowanych modyfikacji specjalnych i wyposażeń.

Informacje prawne

Wyszczególnienie zamieszczonych produktów nie jest równoznaczne z ich rekomendacją przez Mercedes-Benz AG. Spółka Mercedes-Benz AG i jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za treść udostępnianych tu informacji.
Wszystkie dane na temat pojazdu należy traktować jako dane orientacyjne. Informacje dotyczące zabudowy pochodzą wyłącznie od producenta zabudów i są przez niego udostępniane w Internecie.

Spółka Mercedes-Benz AG nie sprawdziła prawidłowości i kompletności informacji producenta zabudów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności informacji producenta zabudów.

Zamieszczone tu dane techniczne opisują przykładowy wariant pojazdu do nabycia i mogą odbiegać od faktycznie nabywanego pojazdu. Widoki i opisy są przykładowe dla prezentowanego tu produktu i nie odzwierciedlają końcowego stanu pojazdu przy zakupie.