Krótka charakterystyka | Mercedes-Benz VanPartner

Autokaross i Floby AB a stock corporation

Twoja osoba kontaktowa.
Pan Per Johansson
Centralgatan 18
SE-521 51 Floby
+46 515 723412
per.johansson@autokaross.se Strona internetowa
Rozwiązania w zakresie zabudowy i modyfikacji pojazdów.

Informacje prawne

Umieszczone tu teksty dotyczące filozofii firmy oraz dane osoby do kontaktu czy inne informacje o firmie pochodzą bezpośrednio od producenta zabudów i zostały wprowadzone w dobrej wierze. Nie mamy wpływu na treści zawarte na zalinkowanej tu stronie internetowej producenta zabudów. Nie identyfikujemy się z treścią zalinkowanej strony internetowej i nie ponosimy za nią odpowiedzialności.