Robustní spojenec z Mnichova.

Portrét společnosti Meiller, dlouholetého partnera Mercedes-Benz VanSolution.

V roce 1850 byla firma Meiller ještě kovárnou na předměstí Mnichova. Od té doby se toho hodně změnilo. Vše začalo v roce 1907, když Franz Xaver Meiller namontoval do jednoho přívěsu vlastnoručně vyrobený, volně kovaný ozubnicový zvedák. „To byl vynález sklápěče – Meillerova sklápěče. Z této malé, ale geniální myšlenky vyrostla s konečnou platností naše firma“, vypráví Franz X. Meiller, který je již pátým nositelem tohoto jména. Společnost Meiller je nyní rodinným podnikem působícím na mezinárodním trhu a má vedoucí postavení na trhu coby dodavatel systémů pro průmysl zaměřený na výrobu užitkových vozidel v oborech „Stavebnictví“ a „Použití v komunální dopravě“. Také spolupráce mezi společností Mercedes-Benz a Meiller má dlouhou tradici.

„Prostě se k sobě perfektně hodí.“

V roce 1927 byl vyroben první hydraulický třístranný sklápěč na šasi Mercedes-Benz a prodán jako kompletní řešení. Partnerství, které trvá doposud a které se neustále dále rozvíjí. „Jsme pro společnost Mercedes-Benz v podstatě nástrojem k tomu, aby mohl ze Spritera vzniknout sklápěč“, vysvětluje Franz X. Meiller partnerství mezi firmou Meiller a společností Mercedes-Benz. „Perfektní sklápěč se musí k vozidlu perfektně hodit. A přesně v tom tkví genialita spolupráce se společností Mercedes-Benz.“

Od prvního náčrtu štětcem – dnes jsou to nástroje CAD – firma Meiller úzce spolupracuje se společností Mercedes-Benz a vyvíjí současně s novým Sprinterem vhodný sklápěč. „Pracujeme ruku v ruce s divizí Mercedes-Benz Vans a zákazníkům tak dodáváme výsledná řešení, která jsou navzájem optimálně odladěna. Taková řešení nazýváme „Mercedes-Benz VanSolution.“ Tolik Thomas von Gehlen, OEM Account Manager u společnosti Meiller, který má na starosti spolupráci s divizí Mercedes-Benz Vans. Zvláštností společnosti Meiller: ocelová konstrukce, hydraulika a řízení jsou z jednoho zdroje. Tyto struktury nám umožňují rychle zareagovat. Zaručují vysokou kvalitu a dodávky všech součástí do společnosti Mercedes-Benz přesně ve stanoveném termínu.

Přidaná hodnota našeho VanSolution tkví v tom, že zákazník obdrží kompletní řešení.
Thomas von Gehlen OEM Account Manager pro Mercedes-Benz

Společná silná základní myšlenka. Nejen u vozidla.

Společnosti Meiller a Mercedes-Benz se jako silný tým staví rostoucím požadavkům tohoto oboru. Přitom je spolu nespojují jen silné značky, ale i společná základní myšlenka. „Co nás spojuje, je společná filosofie týkající se kontinuity a také sociální a ekologické zodpovědnosti – toho je společnost Mercedes-Benz příkladem a to jsou body, které se v našem partnerství snažíme realizovat.“ Také téma kvality hraje důležitou roli. „Jsme prémiovým poskytovatelem a abychom jím také zůstali i nadále, musíme vyrábět sklápěče, které mají vysokou životnost. Výzkumy prokázaly, že životnost sklápěčů Meiller činí až 15 let.“

Třístranný sklápěč. Úspěšná koncepce.

Mercedes-Benz VanSolution od společnosti Meiller je třístranný sklápěč, který je namontován na šasi Sprinter. Od zahájení plánování až po „svatbu“ – montáž třístranného sklápěče na podvozek – absolvuje sklápěč několik výrobních kroků.

Součásti ocelové konstrukce se vyrábí ve Slaném, v České republice. Ocel se řeže laserem a na závěr se srazí hrany, díly se svaří a opískují. Po provedení základního lakování se ocelová konstrukce převáží do továrny v Karlsruhe.

Současně v Mnichově probíhá výroba hydraulického systému – srdce sklápěče. Hydraulický systém je vyroben z jednoho zdroje a splňuje i ty nejvyšší požadavky ohledně kvality. „Vedení stupňů válců probíhá čistě mechanicky. Nemají žádné inlaye a jsou proto téměř bezúdržbové. To je absolutně jedinečná výhoda, která nás na trhu odlišuje od konkurence. Druhou zvláštností hydraulického systému Meiller je termochemická metoda – nitrocementování v plynném prostředí – s jejichž pomocí jsou vytvrzeny jednotky válců a tak chráněny proto korozi“, vysvětluje Thomas von Gehlen.

Hydraulický systém je poznávací značkou společnosti Meiller. Sama ho vyvíjí a dále vylepšuje v úzké spolupráci s odděleními konstrukce, produktového managementu a prodeje.
Franz X. Meiller Společník

Také u hydrauliky je úzká vazba se společností Mercedes-Benz zřetelná: „Hydraulický systém je „motor sklápěče“. I úspěch a znak kvality společnosti Meiller. Ale ve finále pohání hydraulický systém motor od společnosti Mercedes-Benz. Vše spolu prostě souvisí“, říká Franz X. Meiller. Ukončení výrobního řetězce představuje „svatbu“.

Pohled do zákulisí firmy Meiller.

O „svatbě“ mluvíme v případě, že je sklápěč Meiller posazen na Mercedes-Benz Sprinter. To se pak sejdou dva produkty, které patří dohromady.
Franz X. Meiller Společník

Podnik s bohatou historií.

Franzi X. Meillerovi velmi záleží na firemní kultuře. Chtěl by být svým zaměstnancům a zaměstnankyním příkladem – stejně jako jeho otec – a chtěl by jim garantovat kontinuitu a jistotu. Důsledky těchto názorů lze vidět i v reálu: „Často se stává, že u nás pracují zaměstnanci již v druhé nebo třetí generaci“, vypráví společník firmy.

Společník s vizí a tradicí.

Franz X. Meiller se je firmě již od malička a do kontaktu se společností Mercedes-Benz se dostal záhy. „Ještě si dobře vzpomínám – po mé maturitě nebo i během studijních let jsem se s otcem vždy účastnil veletrhů. Tam jsem směl velkým zákazníkům vysvětlovat, jak se mají správně jíst bílé klobásy – dokonce i členům představenstva Mercedes-Benz. Tehdy jsem toho opravdu také víc nevěděl.“ To nemělo ale dlouho trvat. Po několika stážích v továrně a ukončení svého studia se Franz X. Meiller vydal ve stopách svých předků a založil marketingové oddělení společnosti Meiller. Mimoto se coby společník firmy účastnil generační výměny ze čtvrté na pátou generaci.

Rodinné prostředí, pospolitost a radost z práce – to jsou hodnoty, které mne a společnost Meiller velmi spojují.
Franz X. Meiller Společník

Recept úspěšnosti firmy lze vyvozovat z několika faktorů: kontinuita a spolehlivost rodinného podniku, vysoká míra zodpovědnosti – vůči zaměstnancům a firmě – neustálá touha po inovacích a každodenní radost z práce. „Žít a nechat žít.“ Toto motto již po generace udává firemní kulturu ve společnosti Meiller. A na tomto základě nebude spolehlivému partnerství mezi společností Meiller a Mercedes-Benz nic stát v cestě ani v dalších generacích a desetiletích.