Již 90 let výrobcem sklápěčů.

S perfekcionismem a důsledným zdokonalováním k nejlepšímu produktu.

Společnost DAUTEL byla původně kovářskou dílnou. Již v roce 1933 se však Emil Dautel, zakladatel společnosti, zaměřil na stavbu sklápěcích nástaveb pro dodávková a nákladní vozidla – oblast, které společnost DAUTEL zůstala dodnes věrná.

Jen nabídka produktů této společnosti z Leingartenu čítající 230 zaměstnanců se v průběhu času proměnila: dnešní portfolio zahrnuje kromě nejrůznějších variant sklápěčů také zvedací čela a výměnné systémy.

Nečinnost – pro firmu DAUTEL cizí slovo.

Od svého založení se společnost drží jedné zásady: neustálé motivace zdokonalovat a optimalizovat vlastní produkty. Již Emil Dautel trávil ve své dílně řadu dní, aby dodal sklápěči DAUTEL co nejlehčí a zároveň robustní podobu. Právě dnes je snaha společnosti DAUTEL poskytnout svým zákazníkům prvotřídní pracovní nástroj tak aktuální, jako nikdy předtím.

Užitečné zatížení, funkčnost a dlouhá životnost.

Pro uživatele třístranného sklápěče DAUTEL mají zásadní význam zejména tři body. Prvním je užitečné zatížení – neboť čím vyšší je ložná kapacita, tím efektivněji lze vykonávat práci. Společnost DAUTEL upřednostňuje zejména moderní materiály, jako je hliník. Díky speciální metodě zpracování je materiál mimořádně odolný proti zatížení, celá sklápěcí nástavba – tedy sklápěcí korba včetně pomocného rámu – je vyrobena z lehkého kovu a přesto může zaručit potřebnou stabilitu. Tím je efektivně dosaženo zvýšení užitečného zatížení o 200 kg v porovnání s ocelovými sklápěči.

Druhým důležitým tématem je pro společnost Dautel funkčnost. Důležité je koncipovat sklápěč tak, aby umožňoval zákazníkům z různých oborů s různými způsoby nakládání zboží bezproblémový průběh práce a optimální podporu. Zahradníci a krajináři potřebují pro přepravu odřezků rostlin jinou výbavu než stavitelé, kteří převážejí hlavně sypké materiály. Jak třístranný sklápěč DAUTEL, tak i model Mercedes-Benz Sprinter umožňují individuální konfiguraci a přizpůsobení jakýmkoliv podmínkám použití.

Třetím důležitým tématem je u všech oborů dlouhá životnost. „Pro uživatele je model Mercedes-Benz Sprinter s nástavbou od firmy DAUTEL vizitkou jejich podniku“, vysvětluje Klaus Schönberger, jednatel společnosti DAUTEL GmbH. „O něčem to vypovídá, když zákazník jezdí takovým vozidlem. Koroze je přitom samozřejmě zcela nepřijatelná.“ Sklápěč od firmy DAUTEL je kompletně vyroben z hliníku a nepodléhá korozi, a proto je obzvláště vhodný k dlouholetému používání.

Hvězda je synonymem pro vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a odolnost proti korozi. A stejné kvality se očekávají od sklápěče DAUTEL.
Klaus Schönberger Jednatel společnosti

Pohled do zákulisí společnosti DAUTEL GmbH.

Spolupráce s přesností na milimetry.

Při vývoji řešení Mercedes-Benz VanSolution, sestávajícího z nového Sprinteru s třístranným sklápěčem DAUTEL, je jasně patrné dlouholeté partnerství mezi oběma podniky. Sklápěcí nástavba je přesně sladěna s rozhraními základního vozidla, při takzvané „svatbě“, neboli osazení sklápěcí korby na pomocný rám, všechno perfektně sedí.

Již při vývoji produktů probíhá čilá komunikace mezi společností DAUTEL a Mercedes-Benz, při které jsou zohledňovány zkušenosti skutečných koncových uživatelů. Společné řešení Mercedes-Benz VanSolution se tak pro každého zákazníka stává zárukou kvality a funkčnosti – jak u samotného produktu, tak i v oblasti servisu.

Tým zaměřený na řešení.

Samotná společnost DAUTEL se vyznačuje otevřeným přístupem. Dokonce i vedení podniku je zapojeno do výroby, probíhá živá komunikace – a to i s koncovými zákazníky. Jen tak lze včas identifikovat požadavky a úkoly, které musí být splněny, aby vznikl vysoce kvalitní produkt. Přitom je důležité zejména jedno: „Výsledek není dílem jednotlivce. Pracujeme jako tým“, vysvětluje Rutger Dautel, jednatel ve třetí generaci společnosti.

Ve společnosti DAUTEL chceme vyrábět dobrá vozidla. Řešení Mercedes-Benz VanSolution přitom spojují vozidlo a nástavbu. V samotném produktu, ale i v oblasti prodeje a služeb.
Rutger Dautel Jednatel společnosti

S lehkostí vstříc budoucnosti.

Kromě inovativních komunikačních technologií bude v příštích letech hrát důležitou roli zejména výměna spalovacího motoru za alternativní pohony. Společnost DAUTEL se v této oblasti již delší dobu ubírá správnou cestou, neboť lehké materiály jako hliník budou důležité i v budoucnu.