Chladírenská přeprava již více než 40 let.

V rodinném podniku Kiesling se od okamžiku jeho založení v roce 1973 vše točí kolem dopravy s regulovanou teplotou.

Zpočátku podnik zásoboval převážně výrobce masa. Časem stoupla poptávka po chladírenských vozidlech, neboť se přepravovalo stále více zboží citlivého na teplotu. Dnes se kromě potravin, jako pečivo, mražené pokrmy nebo zelenina, přepravují také květiny nebo farmaceutické produkty.

V moderním výrobním závodě v Tomerdingenu poblíž Ulmu pracuje více než 120 zaměstnanců každý den na vývoji a výrobě nástaveb pro chladírenská vozidla ve špičkové kvalitě. Velký důraz je přitom kladen na inovačního ducha každého jednotlivého zaměstnance.

Partnerství se silnými kořeny.

K perfektnímu chladírenskému vozidlu patří nejen kvalitativně a technicky optimálně vyvinutá nástavba, ale i vhodné základní vozidlo. Společnosti Mercedes‑Benz a Kiesling spojuje více než pouhá geografická blízkost k městu Stuttgart. Oba podniky kladou stejně vysoké požadavky na koncový produkt – a to již řadu let: „Ode dne našeho založení sami sebe vnímáme jako řešitele problémů“, říká jednatel Peter Kiesling. Dva podniky, jedna filosofie a jasný společný cíl vyvíjet ta nejlepší, komplexní řešení, aby byl zákazníkovi poskytnut optimální pracovní nástroj.

Naše vize je být jedničkou v kvalitě, inovacích a službách.
Peter Kiesling Jednatel společnosti

Komplexní sada kvality.

V roce 2006 bylo uvedeno na trh společně vyvinuté komplexní řešení ‒ chladírenské vozidlo na základě modelu Sprinter. Řešení Mercedes-Benz VanSolution nabízí řadu výhod zejména pro zákazníky: Proces poradenství a objednání lze vyřídit přes prodejce Mercedes-Benz, a zákazník tak obdrží hotové chladírenské vozidlo odpovídající jeho požadavkům z jednoho zdroje. Po zakoupení vozidla má k dispozici komplexní nabídku služeb. 

Zřejmě nejrychlejší chladnička na světě.

Model Mercedes-Benz Sprinter jako základní vozidlo nabízí ty nejlepší předpoklady v oblasti komfortu, kvality a hospodárnosti při každém druhu použití. Ty jsou ideálně doplňovány unikátními funkcemi chladírenské nástavby od firmy Kiesling. Hygiena je v chladírenské přepravě jedním z nejdůležitějších témat, a proto je u firmy Kiesling jednou ze součástí standardní výbavy kompletně svařená hliníková podlahová vana.

Řešení Mercedes-Benz VanSolution navíc nabízí několik inovací pro každodenní situace: magnetický omezovač otevření dveří „Easy Lock“ již neobsahuje mechanický třmen, a tudíž se vyznačuje mimořádně dlouhou životností. V „sadě Aero“ je chladicí zařízení kompletně zakrytováno aerodynamickým krytem. Toto opatření snižuje spotřebu paliva a poskytuje chladicímu agregátu dodatečnou ochranu.

Pomocí dělicí příčky „Cool Flap“ lze v nákladovém prostoru vytvořit různé chladicí zóny, díky čemuž může být přepravován náklad s různými požadavky na teplotu a ve vozidle je zaručena teplotní stálost. Požadavky v oboru „obchod a internetový obchod se smíšeným zbožím“ se liší v závislosti na zákazníkovi, ročním období a venkovní teplotě. Ve floristice je často v zimě zapotřebí vyhřívaný vnitřní prostor vozidla, u přepravy potravin sahá spektrum od chladírenské přepravy až po mražené výrobky.

Individuální požadavky zákazníků hrají stěžejní roli již při vývoji produktu: „Inovace velmi často vznikají z požadavků zákazníků. Snažíme se promýšlet podněty zákazníků více do detailu a vytvářet ještě lepší řešení“, vypráví Peter Kiesling.

Pohled do zákulisí společnosti Kiesling Fahrzeugbau GmbH.

Prostřednictvím inovativního příslušenství se snažíme vytvořit pro naše zákazníky přidanou hodnotu.
Eva Kieslingová Vedoucí marketingu

Budoucnost distribuční dopravy patří elektřině.

Pan Kiesling hledí vstříc budoucím výzvám s optimismem: „Když myslíme na budoucnost, myslíme na elektromobilitu. Již dnes se zabýváme vývojem prvních výkonných a plně elektricky poháněných chladírenských vozidel“ říká Peter Kiesling. Sice už existují elektricky poháněné agregáty, dosud však jen v nižším výkonovém segmentu.

Městské zásobování bez lokálních emisí navíc bude hrát stále významnější roli. „Snažíme se v této oblasti realizovat řešení ve spolupráci se společností Mercedes‑Benz. Spolupráce mezi společností Mercedes‑Benz a Kiesling na vývoji produktů bude tedy v budoucnu ještě intenzivnější.“, vysvětluje Peter Kiesling. „Přitom není prioritou nákladový prostor, ale komplexní koncepce vozidla včetně jeho pohonu.“

Rodinný podnik s plochou organizační strukturou.

Inovace vznikají prostřednictvím komunikace a výměny zkušeností. Ve společnosti Kiesling je proto od každého zaměstnance vyžadováno, aby svými nápady přispíval k optimalizaci interních procesů a zejména koncového produktu. „Společně vyvíjíme řešení, diskutujeme o nich, realizujeme je“, shrnuje Peter Kiesling práci probíhající v podniku. „Pokud všichni zúčastnění pracují s přesvědčením a ‚táhnou za jeden provaz‘ a hledají řešení, pak i hotový produkt splňuje vysoké požadavky na kvalitu, které na něj my i naši zákazníci klademe.“ Již od založení společnosti se řídíme zásadou: „Všechno funguje správně, pokud se k nám vrací zákazníci, a ne produkty.“ A na tom se ani v budoucnu nic nezmění.