Společné vytváříme řešení.

Junge Fahrzeugbau je tradičně symbolem inovací. Již 35 let.

Odvětví užitkových vozidel podléhá neustálým změnám. Nové pohony na trhu mají vliv na koupi a kvůli rozrůstajícímu se internetovému obchodu vznikají nové a dosud málo využívané distribuční cesty. Navíc stále stoupají potřeby ze strany výrobce a zákazníků.

Veškerý tento vývoj si žádá neustálé inovace a jednání v souladu s dobou. Výzvy, které rodinný podnik Junge rád přijal. Společně se společností Mercedes-Benz pracuje tento podnik na nových úspěšných konceptech s prémiovými nároky.

Mercedes-Benz VanSolution: dlouholetý úspěšný příběh standardizovaných produktů.


Prémiový přístup, záruka kvality, inovace, spolehlivost. Tyto atributy jsou symbolem Mercedes-Benz VanSolution. Cílem této myšlenky je: trvale nabízet kvalitní kompletní řešení, která uspokojí neustále rostoucí potřeby zákazníků.
Junge Fahrzeugbau je dlouhodobým strategickým prémiovým partnerem po boku společnosti Mercedes-Benz. Co oba podniky spojuje, je společný požadavek na mimořádnou kvalitu a inovace.

Mercedes-Benz a Junge Fahrzeugbau jsou prémiovými dodavateli, kteří nabízejí kvalitní produkty s širokým portfóliem služeb. Oba dva jsou pro koncové zákazníky spolehlivými partnery.
Tjark Junge Jednatel a vlastník společnosti Junge Fahrzeugbau

Od polární záře k celoevropskému specialistovi.


Společnost Junge Fahrzeugbau GmbH má od svého založení v roce 1983 pojem „vozidlo“ doslova ve své DNA. Přesně jako jednatel a vlastník společnosti Tjark Junge. Díky podniku na výrobu automobilů svého otce Bernda Jungeho přišel Tjark do kontaktu s auty a dodávkovými vozidly už jako malý – nejdříve formou hry, pak se z toho stala vášeň. Jeho technické zájmy v kombinaci se zapáleným podnikavým myšlením dopomohly podniku ke vstupu do segmentu logistiky a dodávkových vozidel. A velmi záhy k úzkému partnerství se společností Mercedes-Benz.

Dnes firma Junge Fahrzeugbau produkuje a prodává kvalitní nástavby s optimalizovaným užitečným zatížením na dodávková a nákladní vozidla a nabízí svým zákazníkům řadu odvětvových řešení a širokou paletu speciálního příslušenství.

Jako specialista v oblasti nástaveb pro suché zboží pro distribuční logistiku a systémů na zajištění nákladu je dnes firma Junge jedním z vedoucích podniků na evropském trhu.

Vedle vysokého stupně standardizace nabízí Junge velký výběr z příplatkových výbav a servisních nabídek. Mezi ně patří krátké časy spojené s návštěvou servisu a rychlé dodávky náhradních dílů.

S výstavbou nové výrobní haly pro svoji úspěšnou koncepci „LIGHTSTAR“ ve Schwerinu a s novou produktovou řadou „LOADSTAR“ v závodech Karlsruhe a Schwerin stanovuje podnik další milník a mění se z čistě montážního podniku na producenta. Vždy na nejnovější úrovni technologie a s dlouholetými zkušenostmi v zádech.

Mnozí zákazníci nahlížejí na své vozidlo jako na moderní vizitku a kladou velký důraz na vizuální kvalitu.
Tjark Junge Jednatel a vlastník společnosti Junge Fahrzeugbau

Úspěšná koncepce firmy Junge.


Bernd Mundhenk, jednatel společnosti Junge a osoba odpovědná za prodej a after-sales, zná konkurenci. Nejdůležitější témata se nyní nazývají optimalizace užitečného zatížení, zajištění nákladu a komfort. Dále sem patří vysoká očekávání zákazníků, pokud jde o inovace, dodržování termínů a prémiovou kvalitu.

Všechny tyto body platí při každém implementování produktu, které musí uspokojit maximální nároky na kvalitu – další důvod pro dlouholetou spolupráci se společností Mercedes-Benz a základ úspěchu firmy Junge Fahrzeugbau.

Pohled do zákulisí firmy Junge Fahrzeugbau.

Rozhovor s Berndem Mundhenkem

Spokojenost zákazníků jako nejvyšší cíl.

V rozhovoru s Berndem Mundhenkem se dozvíme, co je napínavého na jeho odvětví a jak si udržet přední postavení.

Pane Mundhenku, co se Vám líbí na Vaší práci?

Je stále napínavá a každý den přináší nové výzvy. Výběrová řízení a požadavky zákazníků nabízejí vždy impulz k diskusi o nových konceptech a vizích. Odvětví se průběžně vyvíjí a my můžeme společně rozvíjet nápady s partnerem jako Mercedes-Benz.

Jaké „myšlenkové nastavení“ je potřeba, aby člověk v tomto odvětví získal takové postavení a udržel si ho?

Pro dominantní postavení na trhu a získání jeho části musí jít člověk s dobou. Dívat se, co se mění, a také být připraven se tomu příslušným způsobem přizpůsobit. Když to člověk pozoruje, pak může trh stále rozšiřovat. Požadována jsou standardizovaná řešení nástaveb, vysoká kvalita a dodržování dodacích termínů. A tato spolehlivost je korunována spokojeností. To je také hlavní cíl společnosti Mercedes-Benz: mít spokojené zákazníky a této spokojenosti nejen dosahovat, nýbrž ji rovněž překračovat.

Člověk musí jít s dobou. Dívat se, co se mění, a také být připraven se tomu příslušným způsobem přizpůsobit.
Bernd Mundhenk Jednatel společnosti Junge Fahrzeugbau

Zůstat stát je krok zpět. Pohled do budoucnosti.


Výzvy spojené s rozvíjejícím se internetovým obchodem s sebou přinášejí změny. Flexibilita je stále důležitější, zatížení se zdvojnásobuje a rychlé dodání je povinností. Potřebné jsou flexibilní logistické koncepce a schopnost inovovat, abychom uspokojili nové požadavky. „Zůstat stát je krok zpět,“ zní deviza. Potřeby je nutné včas rozpoznat, vyrobit a velmi rychle uvést na trh.

Nejnapínavější téma budoucnosti se týká elektromobility – zejména v kombinaci s problémem husté dopravy ve městech. Zde firma Junge pracuje na řešeních společně se společností Mercedes-Benz. S prvními úspěchy pro koncepce konektivity v distribuční oblasti.

Nejnapínavější téma budoucnosti se týká elektromobility – zejména v kombinaci s problémem husté dopravy ve městech. Zde firma Junge pracuje na řešeních společně se společností Mercedes-Benz. S prvními úspěchy pro koncepce konektivity v distribuční oblasti.
Tjark Junge Jednatel a vlastník společnosti Junge Fahrzeugbau

Rozhovor s Tjarkem Jungem

Od montážního podniku k prémiovému partnerovi.

Tjark Junge, vlastník a jednatel společnosti Junge Fahrzeugbau nás nechá nahlédnout do vývoje podniku a svých osobních vizí.

Co pro Vás znamená spolehlivost?

Spolehlivost je pro mě velmi důležitým tématem. Pouze pokud se člověk může spolehnout na své okolí, může být pro koncové zákazníky spolehlivým partnerem. Důležitým prvkem pro to je komunikace. Pouze pokud probíhá výměna informací, je možné se společně dále vyvíjet.

Klíčové slovo Mercedes-Benz VanSolution?

Nápad VanSolution přišel podle mého názoru v absolutně správný okamžik. Když se v roce 2005 zrodil tento produkt, vládl silný trend kompletovat vozidla přímo přes Mercedes-Benz. Díky neustálému vývoji se z VanSolution dnes i do budoucna stává úspěšný produkt.

Jaké pro Vás byly dosud největší milníky?

Největší změnu s sebou přinesl vývoj nových produktových řad LOADSTAR a LIGHTSTAR. Změnila se tím celá filozofie podniku. V minulosti jsme komponenty převážně kupovali a bylo na nás nejdříve nahlíženo jako na montážní podnik. Nyní jsme s našimi novými konstrukčními řadami značně navýšili tvorbu hodnoty v podniku, neboť ty komponenty, které jsme dříve kupovali, nyní sami vyrábíme. To s sebou přináší výhodu, neboť jsme vlastníky procesu, pokud jde o kvalitu, dokumentaci a zásobování díly, a můžeme tak dlouhodobě splňovat všechny požadavky trhu.

Jak vypadá Váš pohled do budoucnosti?

Sledujeme zejména nové logistické koncepce a požadavky na přepravu, které vyplývají z oblasti elektromobility a autonomní jízdy. To pro nás budou výzvy budoucnosti.