Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

FLEXMO™ Professional Servcie-Car-Systems by KÖGL GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Stefan Feigl
Industriestraße 2
DE-89347 Bubesheim-Günzburg
+49 8221 3690 27
+49 8221 3690 22
stefan.feigl@flexmo.de Internetová stránka
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Řešení nástaveb a přestaveb.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.