Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG

Vaše kontaktní osoba.
Pan Hans-Jürgen Schwarz
Glinder Str. 1
DE-39218 Schönebeck
+49 3928 4863 30
+49 3928 4863 32
schwarz@ambulanzmobile.de Internetová stránka
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.