Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

SKA Sitze GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Achim Zimmer
Am Oberwald 7
DE-76744 Wörth a.Rh.
+49 7271 933116
+49 01777050166
+49 7271933144
Zimmer_A@ska.de Internetová stránka
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.