Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Alois Kober GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Bernhard Kania
Ichenhauser Str. 14
DE-89359 Kötz
+49 8221 97 8947
171 4886797
+49 8221 97 8560
bernhard.kania@alko-tech.com Internetová stránka
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.