Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

PONY AUTO Polska dz. gosp.

Vaše kontaktní osoba.
Pan Grzegorz Szwej
Sezamkowa 14
PL-40-750 Katowice
+48 32 322 05 32
+48 501 136 996
+48 32 322 05 32
grzegorz.szwej@pony.com.pl Webseite

Právní upozornění.

Zde zvýrazněné texty k filozofii firmy a také údaje na kontaktní osobu nebo další informace o podniku pocházejí přímo od samotného výrobce nástavby a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobců nástaveb, na které se zde odkazuje. Nepřijímáme obsahy internetových stránek, na které se zde odkazuje, za vlastní a neodpovídáme za jejich obsahy.