Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Junge Fahrzeugbau GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Bernd Mundhenk
Lußhardtstraße 4
DE-76689 Karlsdorf-Neuthard
+49 40 67071211
+49 160 7800211
+49 40 67071200
mundhenk@jf.eu
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.