Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Fahrzeugbau Karl Tang GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Ralf Hirsch
Hülsenstrasse 60
DE-40721 Hilden
+49 2103 95 97 24
+49 0172 1339508
+49 2103 95 97 30
r.hirsch@tang-fahrzeugbau.de Internetová stránka
Řešení nástaveb a přestaveb.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.