Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Faba Fahrzeugbau AG

Vaše kontaktní osoba.
Pan Jim Oberholzer
Staatsstrasse 203
CH-9463 Oberriet
+41 71 763 9087
+41 79 846 11 33
+41 71 763 9081
j.oberholzer@faba.ch Internetová stránka
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.