Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

BLYSS transporttechnik GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Hans-Nickel Damminger
Triftstraße 29
DE-38723 Seesen
+49 05381 9425014
+49 0151 43135549
+49 05381 9425049
damminger@blyss.de Internetová stránka
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.