Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Mercedes-Benz Minibus GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Christian Wünsch
Niedersachsenweg 20
DE-44309 Dortmund
+49 231 5182 503
+49 160 8693217
+49 711 1779035259
christian.wuensch@daimler.com Webseite
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění.

Zde zvýrazněné texty k filozofii firmy a také údaje na kontaktní osobu nebo další informace o podniku pocházejí přímo od samotného výrobce nástavby a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobců nástaveb, na které se zde odkazuje. Nepřijímáme obsahy internetových stránek, na které se zde odkazuje, za vlastní a neodpovídáme za jejich obsahy.