Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Mercedes-Benz Minibus GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Christian Wünsch
Niedersachsenweg 20
DE-44309 Dortmund
+49 231 5182 503
+49 160 8693217
+49 711 1779035259
christian.wuensch@daimler.com Internetová stránka
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.