Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Auto-Service und Umschlag-Center MOSOLF GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Michael Ringwald
Freimatte 25
DE-77971 Kippenheim
+49 7825 91 344
+49 171 3809464
+49 7825 91 202
michael.ringwald@mosolf.de
Certifikáty

Ověřená kvalita Mercedes-Benz.

Získaným statusem Mercedes-Benz VanPartner a Mercedes-Benz VanSolution partneři již na první pohled ukazují své přednosti a svůj význam pro společnost Mercedes-Benz.

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.