Krátký popis | Mercedes-Benz VanPartner

Fahrtec Systeme GmbH

Vaše kontaktní osoba.
Pan Michael Boddenberg
Genzkower Str. 10
DE-17034 Neubrandenburg
+49 395451260
+49 0177 8402662
+49 395 45126 13
M.Boddenberg@fahrtec-systeme.de Internetová stránka

Právní upozornění

Zde uložené texty týkající se filosofie společnosti a také údaje o kontaktní osobě nebo další informace o společnosti pocházejí přímo od samotného výrobce nástaveb a byly vloženy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemáme žádný vliv na obsah internetových stránek výrobce nástaveb, na které je zde odkazováno. Neztotožňujeme se s obsahem internetových stránek, na které je zde odkazováno, a neručíme za jejich obsah.